လူၾကီးမင္း တို႔ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတ ြက္ အ ေကာင္းဆံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကို P BUILD မွ ကူညီ ေဆာင္ရ ြက္ ေပးပါရ ေစ

Card image cap
ဗိသုကာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဒီဇိုင္း လုပ္ငန္းမ်ား
Card image cap
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
Card image cap
ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား

P BUILD ၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို အလြယ္တကူ ရယူရန္ အဆင့္ ၃ ဆင့္

ၾကဳိက္ႏွစ္သက္ရာ ကန္ထရုိက္တာကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ

P BUILD မွ စုစည္းထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး သမားမ်ားထဲမွ မိမိႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး သမားကို ရွာေဖြပါ

အခ်က္ အလက္မ်ား ျဖည့္ပါ

လူၾကီးမင္း တို႔ကို အျမန္ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါ

အလုပ္သစ္ ျပဳလုပ္ရန္ 

P BUILD မွျပန္လည္ ဆက္သြယ္မည္

လူၾကီးမင္း ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး သမားကို အျမန္ဆံုး ရွာေဖြကာ လူၾကီးမင္းကို ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုံးသပ္ခ်က္မ်ား




အိမ္ပိုင္ရွင္၏သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

ကိုေအာင္လင္း

ကၽြန္ေတာ့္ျခံစည္းရိုး ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ ကန္ထရိုက္တာကို P BUILD ကပဲခ်ိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ လက္ရာေသသပ္တဲ့အျပင္ ေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္ရွည္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံကို ကြက္တိရေအာင္ေစတနာ ထားၿပီး လုပ္ေပးတဲ့ ကန္ထရိုက္တာ ကိုနႏၵနဲ႕ အခုလို ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကန္ထရိုက္တာနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ P BUILD ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

work with ကိုနႏၵ
ကိုရဲေက်ာ္

P BUILD ကခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ကန္ထရိုက္တာနဲ႔ေဆာက္လုပ္ေရးသမားေတြက စိတ္ရွည္ၿပီး လုပ္ငန္းကၽြမ္း က်င္တာေၾကာင့္ ဘာပဲလုပ္လုပ္လွည့္ၾကည့္စရာမလိုေတာ့ စိတ္ေက်နပ္ရပါတယ္။ ေနာက္လည္း ရုံးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္စရာတစ္ခုခုရွိလာခဲ့ရင္ P BUILD ကိုပဲဆက္သြယ္မွာပါ။

work with ကို၀င္းႏိုင္
ကို ေဇာ္မင္းလတ္

အမိုးျပားေတြအသစ္တပ္ဆင္ဖို႔ ကန္ထရိုက္တာရွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ P BUILD ကို သိခဲ့တာပါ။ ေနာက္ေတာ့ P BUILD ကခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ကန္ထရိုက္တာေတြ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားေတြနဲ႔ ပဲလုပ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ အလုပ္လုပ္တာလည္းျမန္တယ္၊ ေသေသသပ္သပ္လည္းလုပ္ေပးသြားတာေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္ရပါတယ္။ Thank You P BUILD.

work with ဦးေအးခ်စ္
ေဒၚမီမီ

ကၽြန္မရဲ႕ တိုက္ခန္းက အရင္က ဘာအခန္းမွဖြဲ႔မထားပါဘူး။ အခုအခန္းဖြဲ႔ခ်င္တာနဲ႔ပဲ Facebook မွာလိုက္ရွာရင္း P BUILD နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္မိတာပါ။ P BUILD ကခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ ကန္ထရိုက္တာ ကိုေစာေဌးက အရမ္းစိတ္ရွည္ၿပီး ေသေသသပ္သပ္လည္း လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ အရာကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

work with ကိုေစာေဌး
မၾကည္ၾကည္ျပံဳး

အိမ္ရဲ႕မီးဖိုခန္းေလးကို ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္ခ်င္တာေတာ့ ၾကာၿပီေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္ကလည္းမအားတာရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ယံုၾကည္ရတဲ့သူကလည္း မေတြ႔ေသးတာရယ္ေၾကာင့္ မလုပ္ျဖစ္ေသးတာပါ။ ဒါေပမယ့္ P BUILD နဲ႔ Facebook ကေနတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္မိတဲ့အခါမွာေတာ့ ကၽြန္မသိခ်င္တာေတြကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ရွင္းျပေပးတဲ့အျပင္ Quotation ကိုလည္း စိတ္ေက်နပ္သည္အထိ အခါခါ ပို႔ေပးခဲ့တာေတြေၾကာင့္ လုပ္ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ P BUILD ကခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ကၽြမ္းက်င္ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ားကလည္း လိုခ်င္တဲ့ပံုစံကိုကြက္တိရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အျပင္ ကိုယ့္အိမ္လို သေဘာထားၿပီး အေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ေပးခဲ့အတြက္ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေကာင္းမြန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ ေနာက္လည္း ေနအိမ္မွာ တစ္ခုခုျပဳျပင္ဖို႔လိုအပ္လာတဲ့အခါ P BUILD ကိုပဲဆက္သြယ္မိမွာပါ။

work with WYLT Engineering Co.,Ltd

ကန္ထ႐ိုက္တာစာရင္း