ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းႏွင္႔ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ကူးမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္း ဆံုး ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ

ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းႏွင္႔ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ကူးမ်ား

အိမ္ပိုင္ရွင္ေတြမျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့ အိမ္ပံုစံ (၆) မ်ိဳး

အလ်င္အျမန္တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနတဲ့ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ နည္းပညာေတြကလည္း အစဥ္အျမဲေျပာင္းလဲေနပါတယ္။

ထိုသုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္၊လူ့အဖြဲ့အစည္း နဲ့ လူေနမႈ ပုံစံေတြ ေျပာင္းလဲ လာမႈအရ တီထြင္မႈနဲ့ နည္းပညာကို အသုံးျပဳျပီး လူေနအိ္မ္ပုံစံေတြလည္းေျပာင္းလဲ လာပါတယ္။

  • စြမ္းအင္ေခ်ြတာေပးနိင္တဲ့ အိမ္၊
  • က်န္းမာေရးေကာင္းဖို့အိမ္၊
  • လူျကီးမ်ားအတြက္အခန္း၊
  • အဘိုးအဘြားကေန ေျမးေတြအထိ ေနနုိိင္တဲ့အိမ္၊
  • ရာသီဥတုဒဏ္ခံနိုင္တဲ့ အိမ္ ၊
  • လုံးျခင္းအိမ္

သည္ျဖင့္ ေနထိုင္ပုံကို လိုက္ျပီး လူေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ပုံေတြ ကြဲျပားသြားပါတယ္။အိမ္ေဆာက္ေပးတဲ့ ပညာရွင္ေတြအတြက္ကေတာ့ အိမ္ပိုင္ရွင္ရဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ၿပီး  အသုံးတည့္တဲ့ အပိုင္းေတြကိုယူျပီး အိမ္ပိုင္ရွင္စိတ္တိုင္းက် ေဆာက္လုပ္ျကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ပိုင္ရွင္ေတြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့ ေနအိမ္ပံုစံ ေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

စြမ္းအင္ေျခြတာႏိုင္ေသာတဲ့ အိမ္

အရင္းအျမစ္ေတြ ရွားပါးလာတာနဲ့ အမ်ွ  စြမ္းအင္ေတြကိုေခ်ြတာျပီး အက်ိဴးရွိရွိ အသုံးျပဳ လာျကပါတယ္။ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခုိက္ေစနိုင္ဖို႔ design ပိုင္းအရ စြမ္းအင္ေခ်ြတာေပးတဲ့ အိမ္ ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း အရ စြမ္းအင္ေလ်ာ့ေပးတဲ့ အိမ္ဆိုျပီး နွစ္မ်ိဴးခြဲျခားေပးထားပါတယ္။ 

Design ပိုင္းအရ စြမ္းအင္ ေခ်ြတာႏိုင္ဖို႔ ေလနွင့္ ေနေရာင္ျခည္ရရွိျခင္းအားျဖင့္ အဓိက ေဆာက္လုပ္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္မွအလင္းေရာင္ကို ေနရာင္ျခည္ အနည္းငယ္သာရရွိတဲ့ ပုုံစံ နဲ့ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး အိမ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကိုလည္း လွ်ပ္ကာပစၥညး္ေတြကို အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ထိုသို့ေသာ အိမ္ေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့ သူေတြက စြမ္္းအင္အေပၚ အားကိုးမႈနည္းျပီး အိမ္ေတြက လည္းေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းျပီး ေနေရာင္ျခည္ရွိရွိမႈနည္းပါးပါတယ္။

နည္းပညာ အသုံးျပဳျပီး စြမ္းအင္ေခ်ြတာေသာ အိမ္ ဆိုတာကေတာ့ အိမ္အတြင္း သုံးစြဲတဲ့ စြမ္းအင္ပမာဏကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ခန့္္ခြဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ .  စြမ္းအင္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ဆိုလာစနစ္တပ္ဆင္ျခင္း၊ျပန္လည္ အသံုးျပဳ နိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္သုံးေပးျခင္း ...ဥပမာ မိုးေရျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း၊ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းျပီး၊ အေအးေပးစနစ္ကို အပူဒဏ္ကာကြယ္ဖို့ အသုံးျပဳတဲ့ အိမ္ပံုစံပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

က်န္းမာေရးအတြက္ အိမ္

တစ္ခ်ိဴ့လူေတြက ျမိဳ့ေပၚမွာေနရတာကို မျကိုက္ျကပါဘူး။ အဓိက အေျကာင္းအရာအေနနဲ့နယ္ေျမ၊လူဦးေရ တိုးတက္လာမႈ စက္တပ္ယာဥ္မ်ား လာသလို ဆိုင္ေတြ မ်ားလာျခင္း နွင့္ လူဦးေရထူထပ္လာတာေတြနဲ့ မ်ားစြာေသာ အေျကာင္းအရာေတြေျကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ေနထိုင္ေသာအိမ္ သည္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ပင္ပန္းေစတဲ့ေနရာ အျဖစ္ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အိမ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ေလေကာင္းေလသန့္ရရွိျပီး သင့္တင့္မ်ွတဲ့ အပူခ်ိန္ရွိသင့္ပါတယ္။သန့္ရွင္းလတ္ဆတ္တဲ့ ေလ က က်န္းမာေရးကို အေထာက္အပံ့မ်ားစြာေပးနိုု္င္ပါတယ္။ထိုေနရာမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့ အေနွာက္ အယွက္ ကင္းကင္းနွင့္ စာဖတ္နိုင္မယ္။အလင္းေရာင္ သင့္တင့္မ်ွတစြာရရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေလးျဖစ္ဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။ Functional areas မွာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေတြ လုံျခံဳေအာင္ထားသင့္ျပီးအသုံးျပဳ ပစၥည္းေတြလည္းျပဳျပင္ရ လြယ္ေစ၇န္ ေနရာတက် ရွိသင့္ပါတယ္။စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အတြက္ သက္ေရာက္နိုင္တဲ့ အေျကာင္းအရင္းမ်ားစြာေတာ့ ရိွပါေသးတယ္။အေရးျကီးတဲ့ အခ်က္အေနနဲ႔အိမ္မွာေနခိုင္တဲ့ လူေတြရဲ့ စိတ္ကို လုုံုုု ျခံဳေစျပီးပူပန္ေသာက မရွိေစနဲ့ အိမ္ေလးအျဖစ္ ခံစားရေစဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္နဲ႔ အလင္းေရာင္ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔က အေရးၾကီးၿပီး ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာေတြအတြက္လည္း hygienic tiles အသံုးျပဳျခင္းကအနံ႔အသက္နဲ႔ ပိုးမြႊားေဖာက္ဖြားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူေစပါတယ္။

 

လူၾကီးမ်ားအတြက္ ေနအိမ္

အိမ္ေထာင္စုဇယား အရ အသက္ျကီးသူဦးေရ အေရအတြက္္မွာ တိုးပြားလာတာေၾကာင့္ သက္ျကီးရြယ္အို မ်ားအတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ဖို့ အတြက္ အိမ္္ေတြကို ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္နိုင္စြမ္းရွိျပီးအသက္ရွင္  ေဘးကင္းေစဖို့ေနရာလိုအပ္လာပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္း ဆိုင္ရာအရ လမ္းေလ်ွာက္ဖို့ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း (သို့) wheel chair လုပ္ေပးျခင္း၊အိမ္ေနရာအနွံ့ mobile phone မ်ား တပ္ဆင္ထားေပးျခင္းတို့ ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာအရ လည္း မိသားစု တစ္စုလုံးအတြက္ စိတ္သက္ေတာင့္ သက္သာျဖစ္ေစမယ့္ ေနရာ  တစ္ခုရွိျခင္းက လူျကီးေတြ စိတ္ကို ပိုေပ်ာ္ေစပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း  သူတို့အတြက္ သီးသန့္ ေနရာေပးထားျခင္းက သူတို့စိတ္ေပ်ာ္ေစတဲ့ အတြက္အခန္းျပဳလုပ္ေပးဖို့  လိုအပ္ပါေသးတယ္။ေနာက္ထပ္အေနနဲ့ ျပတင္းေပါက္ေတြက ေနတဆင့္ အျပင္ ရႈခင္းမ်ားကို ျမင္ေနရေအာင္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားေပးျခင္းက အထီးက်န္စိတ္ကိုေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ရာေရာက္ပါတယ္။

 

အဖိုးအဖြားကေန ေျမမ်ားအထိအတူတူေနႏိုင္ေသာအိမ္

ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုက မိသားစုအားလုံးတစ္စုတစ္စည္းထဲေနထိုင္ျကတာ ျဖစ္နဲ့ အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။အဲ့ဒါေျကာင့္ အသက္အရြယ္မေရြး အတြက္ အဆင္ေျပေစဖို့အခန္းေတြရဲ့ အေရာင္ေတြ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို မတူညီေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါတယ္။အဓိကထားသင့္တဲ့ အခန္းေတြ ကေတာ့ ကေလးေတြ အတြက္နဲ့ သက္ျကီးရြယ္အိုေတြ အတြက္ အခန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးမ်ားအခန္းကို သင္ယူဖို့၊ဖြံ့့ျဖိဳးေစဖို့နဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ နဲ့သာမက သန့္ရွင္းျပီး လုံျခဳံစိ္တ္ခ်ရတဲံ ေနရာျဖစ္ဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။သို့ေပမယ့္ အလွည့္အေျပာင္းလုပ္ေပးဖို့ လြယ္ကူတာမ်ိဴး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သက္ျကီးရြယ္အို ေတြ အတြက္ ကေတာ့ ေန့့စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး အဆင္ေျပေျပ လုပ္ေစနိုင္ဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူေပးျပီး မ်ွတေစဖို့ အတြက္ ခ်ြန္ထက္တဲ့ အရာေတြ  ေခ်ာ္လဲေစမယ့္အရာေတြကိုေရွာင္ရွားရပါမယ္။ သို့မွသာ မေတာ္တဆ ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရာသီဥတုဒဏ္ ခံႏိုင္ေသာအိမ္

သဘာဝေဘးရန္ဆိုတာ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုရင္ငလ်င္ လႈပ္ျပီး ေရျကီးမႈ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ဟိုးအရင္က အိမ္ေတြကို ေျမျပင္ အထက္ ျမင့္ျမင့္မွာ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ အတြက္ ေရျကီးမႈ ဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။သို့ေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္း အယူအဆေတြ လႊမ္းမိုးလာတဲ့ ေနာက္ပိုင္း အိမ္အျမင့္ မေဆာက္လုပ္ေတာ့ပဲ ဘိလပ္ေျမျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ျကပါေတာ့တယ္။အိမ္ေတြကေရျကီးမႈနဲ့ ငလ်င္ဒဏ္ ခံစားရပါတယ္။ေဘးအႏၷာရယ္မ်ားလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္တာေျကာင့္ လူေတြ ကစိုးရိမ္စျပဳလာပါတယ္။ယေန့ေခတ္မွာေတာ့ လူေတြက နည္းပညာမဲ့ တီထြင္မႈေတြကုိ အသုံးခ်ျပီး သဘာဝေဘးရန္ကို ခံနိုင္ရည္ရွိေစဖို႔ ခိုင္ခံ့တဲ့ အိမ္ေတြကို ေဆာက္လုပ္လာျကပါတယ္။

 

လုံးျခင္းအိမ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ့ လုံးျခင္းအိမ္ေတြနဲ့ ေနထိုင္လာျကပါတယ္။(အေဖ၊အေမနဲ့ ကေလး)ေျမေတြဝယ္ျပီးေတာ့ အိမ္အသစ္ေဆာက္ေနထိုင္သူေတြ ရွိသလို ဝယ္ျပီးသားေျမေနရာေတြမွာလည္း ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျကပါတယ္။( မိ္ဘအိမ္ အနီးနား)။အဲလိုအရြယ္အစားအိမ္ေတြ ဟာ ပုံမွန္အားျဖင့္ မိသားစုေတြ အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ေနရာေလးျဖစ္ေစပါတယ္။ယေန့ေခတ္မွာဆိုရင္ အိမ္ေျမေနရာေတြကိုပိုက္ဆံနဲ့ ကန့္သတ္ခ်က္ေတြရွိလာသလို အေဆာက္အဦးေတြကိုလည္း ကန့္သတ္လာခဲ့ပါတယ္။လုံးျခင္းအိမ္ေလးေတြက ျပင္ဆင္ရလြယ္ကူျပီး လူဦးေရထူထပ္လာတာနဲ့အမ်ွ ေငြေျကးအေျခအေနရေရာ အဆင္ေျပေစပါတယ္။

လုံးျခင္းအိမ္ ေတြကမိသားစုေတြ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစျပီး အသုံးတည့္ေစပါတယ္။ စနစ္ေတြတည္ေဆာက္ပုံေတြ စီစဥ္မႈေတြက ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈနဲ့ ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္။

ေလေကာင္းေလသန့္ရရွိမႈ၊အလင္းေရာင္ရရွိမႈနဲ့ အေရာင္မ်ား၊အသုံးျပဳပစၥည္းမ်ားက အိမ္ေနရာအက်ယ္အဝန္းနဲ့ သာယာမႈတို့ကို ဒီဇီု္င္းတစ္ခုအေနနဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။