အေရာင္းဆုိင္ရွာေဖြရန္

လူၾကီးမင္း တို႔ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကို P BUILD မွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရေစ

အေဆာက္ အဦး ကိုယ္ထည္ပိုင္း အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ား

အမိုးျပားႏွင့္ အပူကာ အသံလံု ပစၥည္းမ်ား

ေရခ်ိဳး ခန္းႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ထုတ္ကုန္မ်ား

မ်က္ႏွာက်က္၊ အခန္း ကန့္ျခင္းႏွင့္ ၾကမ္းခင္း အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ား

အျခား ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

ယခု​ ေလာ​ေလာဆယ္​တြင္​ ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕နယ္​ အနည္​းငယ္​အတြင္​းရိွ အိမ္​​ေဆာက္​ပစၥည္​း အ​ေရာင္​းဆိုင္​မ်ားကိုသာ ႐ွာ​ေဖြ ရရိွႏိုင္​မည္​ ျဖစ္​ပါသည္​။ အျခား ၿမိဳ႕နယ္​မ်ားတြင္​ တည္​ရိွ​ေသာ ဆိုင္​မ်ားကို သိရိွလိုပါက P BUILD ကို ဆက္​သြယ္​​ေမးျမန္​း ႏိုင္​ပါသည္​။


သဃၤန္းကၽြန္း
ေတာင္ဥကၠလာ
 • ထိပ္တန္း
 • ၀၉-၂၅၄၆၁၄၁၂၂
 • ၃ လမ္းႏွင့္ ၆ လမ္းေထာင့္၊ ၈ရပ္ကြက္၊စက္မႈဇုန္
ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း
ေတာင္ဒဂံု
 • ထိပ္တန္း
 • ၀၉-၅၉၁၅၁၅၊ ၀၉-၄၅၀၀၅၄၃၇၁
 • အမွတ္ (၅၄၁)၊ ေလွာ္ကားလမ္းမၾကီး၊ ၂၁- ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ၾကာကန္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေရွ႕
 • သိန္းႏိုင္
 • ၀၉-၅၀၆၂၆၅၇
 • အမွတ္ ၄၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး၊ ပန္းျခံေရွ႕၊ေတာင္ဒဂံု
 • ျမင့္မိုရ္ဦး (1)
 • 09-443216060
 • 09-421052130
 • No.4(A,B), Yoe Ma Yeik Thar Road, 105 Ward, South Dagon
 • ထိပ္တန္း (၅၅ ၇ပ္ကြက္)
 • 09-785106587
 • 09-961149800
 • No.129, Hlaw Gar Road, 55 Ward, South Dagon
လိႈင္သာယာ
 • မိဘဂုဏ္ရိွန္
 • ၀၉-၄၂၂၄၈၅၇၂၂၊ ၀၉-၄၅၈၃၂၈၅၅၈
 • အမွတ္ (၆၁၄)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ စည္ပင္ဆိုင္တန္းေရွ႕၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္
 • King Power
 • ၀၉-၇၉၂၉၀၀၆၀၀၊ ၀၉-၇၉၂၉၀၀၇၀၀
 • အမွတ္(၁၆-၁၉)၊ ရိုးၾကီးရိုးေလးအ၀ိုင္းအနီး၊ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းလမ္း၊ ေပါက္တန္းရဲကင္းေရွ႕၊လိႈင္သာယာ၊ရန္ကုန္
ေရႊျပည္သာ
 • ေနလ (II)
 • ၀၁-၆၁၁၆၃၀၊ ၀၉-၇၃၂၃၂၃၇၅
 • အမွတ္(၄၄၂/၄၄၃)၊ (၅/၈) ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ (ထန္းေျခာက္ပင္မီးပိြဳင့္အေက်ာ္)၊ သံဒင္းတံတားထိပ္၊ ေရႊျပည္သာ
ရန္ကင္း
 • စိုး
 • ၀၉-၅၀၃၁၄၆၆
 • အမွတ္ ၁၁၊ ကန္ဘဲ့ဘူတာရံုလမ္း၊ ၁၂ ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္း
မရမ္းကုန္း
 • ေရႊသရဖူ
 • ၀၉-၉၉၂၆၄၁၁ ၊ ၀၁-၆၈၀၈၉၆
 • အမွတ္ ၄၁၊ သီရိမြန္လမ္းမႀကီး၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၀င္း၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကုန္
ဗဟန္း
 • ေငြေခါင္းေလာင္း
 • ၀၉-၄၂၁၁၁၂၉၄၄
 • အမွတ္(၃)၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ ရတနာလမ္းေဒါင္႕၊ ဆရာစံ ေတာင္ရပါကြက္၊ ဗဟန္း။
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း
 • စိတ္တိုင္းက်
 • ၀၉-၂၅၀၀၀၄၇၅၃
 • အမွတ္ (၁၂၁၆)၊ ကြန္အပ္မင္းသားလမ္း၊ ၉၀ ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း
အေရွ႕ဒဂံု
 • Pro 1 Globel Home Center
 • ၀၉-၇၇၇၀၀၀၈၆၇၊ ၀၉-၇၆၈၁၈၆၂၈၂
 • အမွတ္(၂) လမ္းမၾကီး၊ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအနီး၊ က်န္စစ္သားလမ္းႏွင့္အေနာ္ရထာလမ္းၾကား၊ အေရွ႕ဒဂံု
ေျမာက္ဒဂံု
 • ဥာဏ္မိုး
 • 09-5132271
 • 09-421046521
 • 09-425373431
 • အမွတ္ ၄၉၃၊ ၄၂ ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း ၊ မ/ဒဂံု
 • ေကာင္းသစ္စံ
 • 09-73055698
 • 09-2042706
 • အမွတ္ ၆၂၊ ၄၃ ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း ၊ မ/ဒဂံု
 • KKK
 • 09-260370150
 • 09-43085995
 • အမွတ္ ၄၄၄၊ U-၁၀ ၊ က်န္းမာေရးလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္းမႀကီးေထာင့္ ၊၄၈ ရပ္ကြက္ မ/ဒဂံု
 • သန္လ်င္နီလာ
 • 09-5178123
 • 09-420009703
 • အမွတ္ ၃၈/၁၀၂၇ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ၊ မ/ဒဂံု ။ ၇/၈ လမ္းဆံု
 • ေရႊေမတၲာ
 • 09-5007824
 • 09-450023320
 • အမွတ္ ၁၀၄၅ ၊ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ႏွင့္ ဆရာေဖလမ္းေထာင့္ ၊ ၃၈ ရပ္ကြက္ ၊ မ/ဒဂံု
 • လင္းထက္ပိုင္
 • 09-258137368
 • 09-263889922
 • အမွတ္ ၁၃၄၃ ၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း ၊ ၾကားမွတ္တိုင္ ၊ ၄၆ ရပ္ကြက္ ၊ မ/ဒဂံု
 • တိုးပြားေအာင္
 • ၀၉-၅၁၀၉၅၁၅
 • အမွတ္ ၂၈၈/၂၈၉၊ ၄၉ ရပ္ကြက္ ၊ ဦး၀ိဇာယလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံု
 • ၾကယ္သံုးလံုး
 • ၀၉-၇၃၀၉၀၅၈၂
 • အမွတ္ ၇၈၂ (A) ၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း ၊ ၄၇ ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂံု
မဂၤလာဒံု
 • ေကာင္းစံ
 • ၀၉-၂၆၀၆၀၀၅၀၅
 • အမွတ္ ၃ လမ္းမ ၊ ေညာငါပင္မွတ္တိုင္အနီး ၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
 • ရႈိင္း
 • ၀၉-၅၁၆၁၂၇၈
 • ခေရပင္လမ္းမ ၊ အမွတ္ ၃ လမ္းမအနီး ၊ မဂၤလာဒံု
 • နိုင္မိသားစု
 • ၀၉-၄၅၈၃၃၃၃၂၉
 • ႏြယ္နီလမ္း၊ ကုန္းသလေပါင္း ရပ္ကြက္၊ Tiger Beer စက္ရံုအနီး ၊ မဂၤလာဒံု
အင္းစိန္
 • ေဒၚသိန္းလွ
 • ၀၉-၇၈၇၃၆၆၃၉၉
 • အမွတ္(၂၉၇)၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္း၊ အေရွ႕ရြာမ၊ အင္းစိန္
ကမာရြတ္
ေျမာက္ဥကၠလာ
 • ေအာင္မိသားစု
 • ၀၉-၄၂၀၃၀၆၈၁၇
 • အမွတ္(၈၂၄)၊ သုစိတာလမ္းမၾကီး ၊ ၂ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာ။
 • က်ားမင္း
 • ၀၉-၄၂၀၀၅၆၁၆၅
 • အမွတ္ (၂၇၀)၊ ေ၀ဘာဂီလမ္းမၾကီး၊ (က) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာ။
စမ္းေခ်ာင္း
 • ျပည္႕၀ေစ
 • ၀၁-၅၂၃၃၇၇
 • အမွတ္ (၁၅၈)၊ ဗားကရာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမီးသတ္ေရွ႕။
အလံု
ဒလ
 • ပါဖက္
 • ၀၉-၇၉၉၃၀၀၇၂၇
 • ဒလ-တြံေတးလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံလမ္း၊ ကမာကသြယ္ ရပ္ကြက္၊ ဒလလမ္း၊ ရန္ကုန္။
 • လမင္း
 • ၀၉-၄၂၀၀၂၅၀၆၀
 • ဒလ-တြံေတး လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ ရပ္ကြက္၊ ဒလျမိဳ႕နယ္။
ေဒါပံု
 • ေဒၚလွခင္
 • ၀၉-၅၁၀၁၈၈၆
 • အမွတ္(၁၅၁၊ ေအ)၊ ဓမၼာရံုလမ္း၊ ပုသိမ္ေျမရပ္ကြက္၊ ေဒါပံု
သာေကတ
 • ရတနာထြန္း
 • ၀၁-၄၅၀၁၂၄
 • အမွတ္၁၂၀ ( အခန္း D1 မနဒၵါလမ္းမၾကီးသာေကတ )
ပန္းပဲတန္း
သန္လွ်င္
 • သရဖူ
 • ၀၉-၂၅၀၁၆၀၅၉၉
 • အမွတ္(၁၃)၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕
 • ဟိန္းမင္းတိုး
 • ၀၉-၅၁၂၂၃၄၂
 • Top of (6) Street, ThaMeinBaYan Road,Pathein Nyunt Ward ၆လမ္းထိပ္၊ သမိန္းဗရမ္းလမ္း၊ ပုသိမ္ညႊန္႕ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမ္ိဳ႕နယ္။
 • ေရႊဥၾသ
 • ၀၉-၇၃၂၀၅၂၂၀
 • ၅လမ္းထိပ္ ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕
 • ေအာင္ျမိဳ႕ေတာ္
 • ၀၉-၅၀၅၆၁၂၅
 • အမွတ္ ၃၈၈၊ ၉ လမ္းထိပ္၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း
 • ရတနာေအာင္
 • ၀၉-၅၀၇၄၅၇၈
 • ပုသိ္မ္ညႊန္႕ ၂ လမ္းထိပ္၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ၾကက္ဘဲေစ်းအနီး
ဗိုလ္တစ္ေထာင္
 • ဆဲဗင္းဘရားသား
 • ၀၉-၅၁၂၆၅၈၁
 • အမွတ္ ၂၆၊ ၅၄ လမ္း၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္။
တာေမြ
 • တီအိုေအ အိမ္သုတ္ေဆး (ျမန္မာ)
 • ၀၁-၅၅၄၁၀၂
 • အမွတ္ (၁၅)၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ယာ၊ တာေမြ
လိႈင္
 • နိုင္မဟာ
 • ၀၉-၅၁၈၀၅၃၉
 • အမွတ္(၁၃/၁၄)၊ရန္ကုန္-အင္းစိန္ လမ္း
 • ေဒၚခင္ေဆြ
 • ၀၁-၅၁၃၇၉၆
 • ကမာရြတ္ဘူတာရံုလမ္း၊ လိႈင္။
 • ၾကယ္စင္လင္း
 • ၀၉-၇၃၁၁၆၇၂၉
 • အမွတ္(၆၃)၊ ခုိင္ိေရႊ၀ါလမ္း၊ ၃ ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္
 • ခိုင္ေမတၱာ
 • ၀၁-၇၀၃၃၉၉
 • အမွတ္္ ၁၄၊ အခန္း ၁၊ ကမာရြတ္ဘူတာရံုလမ္း။
 • ျပည္ေတာ္သာ
 • ၀၉-၇၃၀၄၄၆၃၆
 • အမွတ္ (၂၆)၊ ပါရမီလမ္း၊ ၁၆ ရပ္ကြက္။
ပုဇြန္ေတာင္
 • ယူပီဂ်ီ
 • ၀၁-၂၀၀၅၃၅၊ ၀၁-၂၉၉၄၃၂
 • အမွတ္ (၁၇၄/၁၈၈)၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ ေရႊကမၻာတာ၀ါ (၂)၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္။
လမ္းမေတာ္
 • အိုင္ကို
 • ၀၉-၇၉၀၁၄၄၄၁၇
 • အမွတ္(၆၀၆)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကလီ မွတ္တိုင္၊ လမ္းမေတာ္
ၾကည့္ျမင္တိုင္
 • ထြန္း
 • ၀၉-၂၅၄၅၇၇၄၀
 • အမွတ္(၂၂)၊ ထီးတန္းရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ၾကည္႕ျမင္တိုင္
 • နဂါးညီေနာင္
 • ၀၉-၄၄၉၀၀၂၉၀၅
 • ဆိုင္၂- ေအ-၂၊ အခန္း နံပါတ္ (၁)၊ သီရိမဂၤလာဥယ်ာဥ္ အိမ္ယာ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္။
 • ေအာင္လြင္မ်ိဳး
 • ၀၉-၇၈၂၈၄၀၅၃၈၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၂၇၇၆
 • အမွတ္ (၂၆၇)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ကမ္းနားလမ္း၊ မက်ည္းတန္ ေတာင္-အေနာက္ ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္။
 • ထိပ္တန္း
 • ၀၉-၅၀၈၀၁၆၀၊ ၀၁-၅၂၄၃၅၁
 • အမွတ္ (၈၄)၊ ဗိုလ္သူရလမ္း၊ ပိေတာက္ပင္လမ္း လမ္းေထာင္႕၊ ေစ်းၾကီး အေရွ႕ ရပ္ကြက္၊ ၾကည္ျမင္တိုင္။
လွည္းကူး
 • ခန့္ထယ္၀ါ
 • ၀၉-၅၁၉၄၈၃၆
 • စက္မႈ၂လမ္း၊ ၄ရပ္ကြက္၊ ငါးဆုေတာင္းေက်းရြာ၊ လွည္းကူး
 • ကိုစိုးေလး
 • ၀၉-၄၅၀၅၂၁၆၃၂
 • ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းမၾကီး၊ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ၊လွည္းကူး
 • ႔ပေဒသာ
 • ၀၉-၇၇၀၈၃၈၉၁၂
 • ဦးရင္၀ ေက်းရြာ၊ ၾကီးေလးၾကီးလမ္းစံု၊ လွည္းကူး။
 • ေငြစံအိမ္(ေထာက္ၾကံ႕)
 • ၀၉-၅၄၀၈၅၁၂
 • အမွတ္ (၂၃)၊ ျပည္လမ္း၊ ေျမာက္ရပ္ကြက္
 • ျခမ္းေျမ႕အိမ္
 • ၀၉-၄၃၀၅၄၆၉၈
 • အမွတ္(၃/၁၂၅)၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ဇရပ္ကြင္းရပ္ကြက္၊ လွည္းကူး။
ေမွာ္ဘီ
တြံေတး
ေက်ာက္တန္း
ထန္းတပင္
တိုက္ၾကီး
ေကာ႕မွဴး
ခရမ္း
ကြမ္းျခံကုန္း
သံုးခြ
ေက်ာက္တံတား
လသာ
 • ဦးၾကည္
 • ၀၉-၅၁၄၀၄၈၀
 • အခန္း (၁၃)၊ ေျမညီထပ္၊ သိမ္ၾကီးေစ်း E ရံု၊ လသာ
မႏၱေလး